Користење

Podari.mk, интернет сајтот, може да се користи без никакви надокнади за користењето, а во согласност со наведените услови и правила. Со користњето на интернет продавниците на сајтот Podari.mk се обврзувате да ги почитувате следниве услови и правила.

Услови

При купување на поклон преку интернет продавниците на Podari.mk, мора да се остават лични податоци за да може да се изврси плаќањето и да ве информираме за порачката.Ако не се согласувате со условите Ве молиме не ги користите нашите услуги.

Заштита на лични податоци

Согласно со Законот за заштита на личните податоци објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05 и 103/08” и Законот за именување и дополнување на законот за заштита на личните податоци, Podari.mk се обрзува да обезбеди сигурност и заштита на вашите лични податоци.

Најчесто побаруваме лични информации од типот на Име и Презиме, e-mail и телефон за контакт, за да може успешно да се достави подарокот. Со Ваша согласност личните податоци можат да се искористат за да ве информираме за попустите и измените на самиот сајт Podari.mk,

Cookies

Podari.mk може да употребува колачиња (cookies), кои се корисни за прибирање на информации за тип на пребарувач, оперативен систем, број на посетители на веб страницата… Собраните информации со Cookies исклучиво се користат за потребите на сајтот Podari.mk.

Нарачка

Поклоните се нарачуваат по електронски пат со селектирање на одреден поклон и додавање во потрошувачката кошничка. При нарачката треба да се посочи датумот на испорака и како да бидат спакувани.

Работно време

Podari.mk е активен 24 часа, но согласно со законот за Трговија должни сме да го почитуваме и затоа испораката на алкохолни пијалоци се врши:

  • од 01.Октомври до 30.Април во периодот од 11:00 до 19:00 часот
  • од 01.Мај до 30.Септември во периодот од 11:00 до 21:00 часот

 

Цени

Цените важат на денот на испорака со вклучен ДДВ но не е вклучено цената на испорака. Цената на испорака зависи кој ден треба да се изврши испораката и во кое време.

  • Достава на подарок во Скопје(централно градско подрачје) 150 ден
  • Достава на подарок во Скопје (околните населби и селата) 200 ден
  • Достава на подарок Р. Македонија без Скопје 200 ден
  • Достава на подарок во Скопје во неработен ден или во работен со точно време 300 ден
  • Достава на подарок во Скопје во неработен ден и точно време 400 ден

Работни денови се од Понеделник до Петок

Неработни дена се Сабота и Недела

Доставата ја вршат фирми кои се специјализирани за испорака. Поклонот се доставува до врата и лично на лицето на кое е наменет поклонот. Во случај да не се пронајде лицето, тогаш ке ве контактираме.