Начин на плаќање

Одбраниот поклон можете да го платите со:

• со платежните картички VISA, MasterCard и Maestro 

• вирманско плаќање со општа уплатница или со интернет банкарство, на вашата еmail адреса ќе добиете фактура со сите потребни информации за плаќањето.

По приемот на уплатат Ве известуваме за трансакцијата и поклонот ќе бите испорачан на наведениот датум и адреса .