Како да купите?

Пример

Почетна страна

Треба да се одбере група на подароци, кои се поделени по тип, по повод и за кого е наменет.

Кога ќе го пронајдете саканиот поклон, треба да се претисне ДОДАЈ ВО КОШНИЧКА

Ако завршивте со додавање на подароци во кошничката, треба да одите во кошничка со претискање на КОШНИЧКА

Треба да проверите бројот на подароци и ако се е во ред продолжувате со порачката со претискање на ПРОДОЛЖИ СО ПОРАЧКАТА.

Треба празните полиња да се пополнат со бараните податоци, да се штиклира  со што ги прифаќате условите и правилата на самата страна и треба да се претисне PLACE ORDER и ако сите потребни полиња се пополнети ќе отидете на наредната страна

Овде треба да претиснете Pay via CaSys, плаќањето се одвива со заститенит систем  CaSys.

Овде сте на сајтот на банката и  CaSys и треба да ги внесете податоците од платежната картица.