Достава
Подароците порачани преку нашата интернет продавница www.podari.mk. се со достава низ цела Македонија. Испораката на подарокот е исклучиво на личноста на кој е наменет подарокот, освен во одредени случаи но со ваше одобрение. Во случај да не се пронајде лицето, тогаш ќе ве контактираме за да се најде решение како вашата драга личност да ја изненадиме. Вие сами го кажувате денот на испорака на подарокот и може да посочите и во кое време од денот или точно време на достават. Кога ќе насочете во кој дел од денот да се достави (претпладне, попладне, после 12….) нереба да се одбира опција со точно време. Достават се наплаќа додатно и има неколку тарифи:
  • Достава на подарок во Скопје(централно градско подрачје) 200 ден
  • Достава на подарок во Скопје (околните населби и селата) 200 ден
  • Достава на подарок Р. Македонија без Скопје 200 ден
  • Достава на подарок во Скопје во неработен ден или во работен со точно време 300 ден
  • Достава на подарок во Скопје во неработен ден и точно време 400 ден
Работни денови се од Понеделник до Петок
Неработни дена се Сабота и Недела
Пожелно е порачкана на подарокот да се направи неколку дена пред да биде испораката на подарокот. Доставата на подароците е преку неколку фирми кои се специјализирани за достава(пошти).